Historie

U vzniku původní akciové společnosti stáli pracovníci olomoucké pobočky Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů a pracovníci jedné z prvních soukromých projekčních lesnických kanceláří fy Help forest s.r.o. Do roku 2002 byla fy Help forest s.r.o. majoritním akcionářem společnosti.

V následujících letech došlo v obou společnost k novému uspořádáni vlastnických vztahů založené na specializaci jednotlivých do té doby spojených projekčních oddělení. To vše za účelem zefektivnění řízení a ekonomické soběstačnosti jednotlivých specializací. Do roku 2001 fungovala také pobočka v Kroměříži, z ekonomických důvodů však byla uzavřena a pracovníci převedeni do Olomouce.

Současnost

Společnost založená v roce 2003 k 1.1.2004 převzala akciovou společnost TAXONIA, a.s. a stala se jejím právním nástupcem. Sídlo společnosti se nachází v Olomouci ve vlastní budově (viz kontakty). Moderní a technicky plně vybavené pracoviště poskytuje technické zázemí pro zpracování řešených zakázek a projektů na špičkové výpočetní technice, velkoformátových tiskárnách s možností laminace atd.

Primární zaměření společnosti TAXONIA CZ, s.r.o. na zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov dle příslušné legislativy zůstává prioritou v její dnešní podnikatelské náplni. Svůj odborný potenciál pak dále uplatňuje při řešení eko-lesnicky zaměřených projektů a studií, odborných analýz pro vlastníky a správce lesních majetků, orgány státní správy lesů a ochrany životního prostředí a ostatní subjekty využívající poznatky o lesním a krajinném ekosystému ve své praxi. Společnost je zakládajícím členem Společnosti taxačních kanceláří (STK).

>